Öppet API

För den som önskar finns möjlighet att ta del av nyheter, statistik, video och matchinformation via SHL:s öppna API. Kontakta [email protected] med önskemål om detta och för eventuella frågor. Vid förfrågan om åtkomst, vänligen ange tänkt syfte och användningsområde för ditt nyttjande av API:et.

Allmänna villkor

All användning av SHL:s öppna API kräver godkännande av gällande allmänna villkor.

Allmänna villkor (PDF)

Dokumentation av API:et

All dokumentation kring API:et finns samlad på denna sida.

Autentisering

All kommunikation med API:et kräver att konsumenten autentiserar sig. Denna autentisering sker enligt OAuth2. Ytterligare detaljer kring autentiseringsförfarandet kommuniceras vid godkännande av förfrågan om åtkomst, samt kommer att publiceras på denna sida.

API-ändpunkter

Nedan följer dokumentation av API:et och dess olika ändpunkter.